Tag Archives: promotions

Risicofactoren voor sociaaleconomische gezondheidsverschillen en mogelijke aanpak voor verbetering

Veel mensen in Europa zitten nog steeds vast in een armoedecyclus die van generatie op generatie overgaat. Hierdoor zie je in veel landen een grote … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Comments Off on Risicofactoren voor sociaaleconomische gezondheidsverschillen en mogelijke aanpak voor verbetering

Modernisering in medische opleidingen en het effect op mentale welzijn van aios

Voor een goede patiëntenzorg is het ook belangrijk dat de dokters goed opgeleid en mentaal fit zijn. Om hiervoor te zorgen is de medische … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Comments Off on Modernisering in medische opleidingen en het effect op mentale welzijn van aios

Innovatie in chirurgische oncologie

Chirurgische operatietechnieken veranderen door een continu proces van innovatie. Een belangrijke innovatie binnen de chirurgie is de introductie van … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Comments Off on Innovatie in chirurgische oncologie

Cognitieve pathologie bij de ziekte van Parkinson – een cholinerg perspectief

De ziekte van Parkinson is na de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende neurodegeneratieve aandoening. De ziekte kent een chronisch progressief … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Comments Off on Cognitieve pathologie bij de ziekte van Parkinson – een cholinerg perspectief

Koolstof-nanodeeltjes gemaakt van bacteriën voor biofilm controle

Bacteriële infecties zijn steeds moeilijker te behandelen door het ontstaan van antibiotica-resistente bacteriën. In haar proefschrift beschrijft Wu … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Comments Off on Koolstof-nanodeeltjes gemaakt van bacteriën voor biofilm controle

Voorspellers van tics en neurocognitie bij kinderen met Gilles de la Tourettes

Het syndroom van Gilles de la Tourette is een vaak voorkomende stoornis die begint in de kindertijd en wordt gekenmerkt door plotselinge, snelle … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Comments Off on Voorspellers van tics en neurocognitie bij kinderen met Gilles de la Tourettes

De rol van monocyten bij dengue- en chikungunya infectieziektes

Wereldwijd leiden steeds meer mensen aan infectieziektes veroorzaakt door dengue- en chikungunyavirussen. Deze virussen worden overgedragen door … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Comments Off on De rol van monocyten bij dengue- en chikungunya infectieziektes

Verbetering van het beheer van hyperbilirubinemie in een gebied met beperkte middelen

Bilirubine is een afbraakproduct van heem, een belangrijk bestanddeel van rode bloedcellen. Bilirubine wordt in de lever gemetaboliseerd van een in … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Comments Off on Verbetering van het beheer van hyperbilirubinemie in een gebied met beperkte middelen

Analyse van voorkomen van retinopathie van de prematuur (ROP) bij pasgeborenen in Indonesië en mogelijke behandelingsprogramma’s

Bij te vroeg geborenen kan als complicatie een ernstige oogziekte optreden, retinopathie van de prematuur (ROP). Deze ziekte kan leiden tot blijvende … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Comments Off on Analyse van voorkomen van retinopathie van de prematuur (ROP) bij pasgeborenen in Indonesië en mogelijke behandelingsprogramma’s

Verbetering van de communicatie in de zorg voor patiënten met lage gezondheidsvaardigheden

Problemen met gezondheidsvaardigheden komen frequent voor: tussen de 29% en 62% van de mensen in Europa heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Comments Off on Verbetering van de communicatie in de zorg voor patiënten met lage gezondheidsvaardigheden

Rol van versnelde veroudering op longcellen van COPD-patiënten

​Wereldwijd zijn er veel patiënten met chronische obstructieve longziekte (COPD), en dit aantal neemt nog steeds toe. Er zijn op dit moment geen … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Comments Off on Rol van versnelde veroudering op longcellen van COPD-patiënten

Longnoduli: 2D- versus 3D-evaluatie bij screening op longkanker

​Longkanker is wereldwijd de meest voorkomende oorzaak van kankergerelateerde sterfte. Ondanks ontwikkelingen in de behandeling hebben patiënten met … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Comments Off on Longnoduli: 2D- versus 3D-evaluatie bij screening op longkanker

De rol van E-cadherine/β-catenine-signalering bij de ontwikkeling van een astmatisch luchtwegepitheelfenotype

​Astma wordt gekenmerkt door reversibele vernauwing van de luchtwegen en luchtwegobstructie, veroorzaakt door ontsteking, verdikking van de … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Comments Off on De rol van E-cadherine/β-catenine-signalering bij de ontwikkeling van een astmatisch luchtwegepitheelfenotype

Epigenetisch editen een interessante tool voor omkeren van resistentie

​Soms komt het voor dat patiënten resistent worden tegen de behandeling voor bijvoorbeeld hun tumor. Onderzoekers denken dat dit mogelijk voorkomen … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Comments Off on Epigenetisch editen een interessante tool voor omkeren van resistentie

Biomimetische behandelingsmethoden voor bacteriële infecties

​Steeds meer mensen krijgen te maken met bacteriële infecties, maar we kunnen lang niet al deze infecties behandelen. Soms verstoppen de bacteriën … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Comments Off on Biomimetische behandelingsmethoden voor bacteriële infecties

Uitbreiding van dragerschapsscreening op bevolkingsniveau

​Gelukkig worden de meeste kinderen gezond geboren. Maar er bestaat een kans om als je zelf gezond bent toch kinderen te krijgen met een ernstige … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Comments Off on Uitbreiding van dragerschapsscreening op bevolkingsniveau

Giftige effecten van zware metalen op het immuunsysteem

​Het produceren van elektronisch afval (e-waste) is een steeds groter wordend probleem, aangezien tijdens dit proces gevaarlijke chemicaliën … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Comments Off on Giftige effecten van zware metalen op het immuunsysteem

Suggesties voor de verbetering van communicatie tussen patiënten met kanker, huisartsen en medisch specialisten

​In haar proefschrift beschrijft Stegmann de communicatie tussen patiënten met kanker, huisartsen en medisch specialisten. Dit gebeurt aan de hand … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Comments Off on Suggesties voor de verbetering van communicatie tussen patiënten met kanker, huisartsen en medisch specialisten

Vermindering van de morbiditeit en verbetering van behandelingsresultaten op de lange termijn bij patiënten met zeldzame maligniteiten

​Zeldzame maligniteiten vormen ongeveer een kwart van alle kankersoorten. De prognose van patiënten met dergelijke tumoren hangt af van het zeldzame … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Comments Off on Vermindering van de morbiditeit en verbetering van behandelingsresultaten op de lange termijn bij patiënten met zeldzame maligniteiten

Echografie nieuwe diagnosemethode voor patiënten met het primaire syndroom van Sjögren

​Het primaire syndroom van Sjögren is een chronische auto-immuunziekte, waarbij de patiënten droge ogen en een droge mond krijgen door ontstekingen … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Comments Off on Echografie nieuwe diagnosemethode voor patiënten met het primaire syndroom van Sjögren