Tag Archives: promotions

Nieuw model voor kosteneffectiviteit behandelingen van Relapsing-Remitting Multiple Sclerose

​ ​Binnen de medische en technologische wereld worden er verschillende economische modellen gebruikt om de kosteneffectiviteit van behandelingen voor … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Comments Off on Nieuw model voor kosteneffectiviteit behandelingen van Relapsing-Remitting Multiple Sclerose

Chemische benaderingen voor kwantitatieve proteomics

​In zijn proefschrift heeft Tian de ontwikkeling besproken van verschillende methodes voor de kwantificering van proteomen op basis van stabiele … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Comments Off on Chemische benaderingen voor kwantitatieve proteomics

De werking van immuuncheckpuntremmers in patiënten met uitgezaaide kanker geanalyseerd met Positron Emissie Tomografie (PET)

Sinds de ontdekking dat bepaalde typen tumoren een verhoogde expressie van zogenoemde immuuncheckpunteiwitten hebben, zijn er een hoop medicijnen … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Comments Off on De werking van immuuncheckpuntremmers in patiënten met uitgezaaide kanker geanalyseerd met Positron Emissie Tomografie (PET)

Effect van geslachtshormonen op stemmingsklachten en depressie

Ongeveer 12 procent van de mannen en 25 procent van de vrouwen krijgt gedurende hun leven een depressie. Onderzoekers denken dat dit verschil … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Comments Off on Effect van geslachtshormonen op stemmingsklachten en depressie

Risicofactoren voor progressie van atriumfibrilleren en mogelijke behandeling

​Atriumfibrilleren (AF) is een veelvoorkomende hartritmestoornis waarbij het hart onregelmatig en meestal snel klopt. Vaak begint AF aanvalsgewijs, … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Comments Off on Risicofactoren voor progressie van atriumfibrilleren en mogelijke behandeling

Uitgebreide single-cell profilering van intratumorale T- en B-cellen bij gynaecologische maligniteiten

​Het lichaamseigen verworven immuunsysteem is bij uitstek in staat tumorcellen gericht te herkennen en aan te vallen. De studies in het proefschrift … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Comments Off on Uitgebreide single-cell profilering van intratumorale T- en B-cellen bij gynaecologische maligniteiten

Depressieve symptomen geassocieerd met onevenwichtige communicatie in de hersenen

Veel mensen krijgen tijdens hun leven last van depressieve symptomen. Hoewel deze symptomen niet bij iedereen voldoen aan de criteria voor een … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Comments Off on Depressieve symptomen geassocieerd met onevenwichtige communicatie in de hersenen

Rinne Peters: Total hip arthroplasty: register based evaluation of current practice

​​​De totale heup prothese (THP) is een van de meest succesvolle behandelingen binnen de orthopedie. De procedure leidt tot een reductie van pijn en … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Comments Off on Rinne Peters: Total hip arthroplasty: register based evaluation of current practice

Gecombineerde arm-been ergometrie bij personen met een beenamputatie

Bij de meeste mensen met een beenamputatie is er sprake van een verminderde fysieke fitheid bij de start van hun revalidatieprogramma. Voor een … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Comments Off on Gecombineerde arm-been ergometrie bij personen met een beenamputatie

Cancan Qi: Multi-omics benaderingen om luchtwegaandoeningen te begrijpen

​​Qi richtte zich in haar proefschrift op het vergroten van het begrip van de biologische mechanismen van allergische ziekten, met name astma en … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Comments Off on Cancan Qi: Multi-omics benaderingen om luchtwegaandoeningen te begrijpen

Jaime Mondragon Uribe: Anosognosia of memory deficits in dementia; biomarkers, connectivity, and clinical aspects

​​​Dit proefschrift met de titel ‘Anosognosia of memory deficits in dementia: biomarkers, connectivity, and clinical aspects’, is een poging om een … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Comments Off on Jaime Mondragon Uribe: Anosognosia of memory deficits in dementia; biomarkers, connectivity, and clinical aspects

Geoptimaliseerde toediening van anti-infectieuze geneesmiddelen voor profylaxe en behandeling bij immuungecompromitteerde patiënten

​Een van de belangrijkste bedreigingen voor de wereld is antimicrobiële resistentie. Om dit te voorkomen moeten geneesmiddelen, die worden toegepast … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Comments Off on Geoptimaliseerde toediening van anti-infectieuze geneesmiddelen voor profylaxe en behandeling bij immuungecompromitteerde patiënten

Glucosemetabolisme in kanker: heterogeniteit en potentiële aangrijpingspunten voor therapie in patiënten

​Onderscheid tussen kankercellen en normale cellen kan worden gemaakt op basis van de verworven kenmerken van kankercellen, welke vaak de “hallmarks” … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Comments Off on Glucosemetabolisme in kanker: heterogeniteit en potentiële aangrijpingspunten voor therapie in patiënten

Genetische regulatie van genexpressie in hersenen en bloed

​Onze genetische code is opgeslagen in ons DNA, dat uit vier basen bestaat: adenine (A), cytosine (C), guanine (G) en thymine (T). Meer dan drie … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Comments Off on Genetische regulatie van genexpressie in hersenen en bloed

Monitoring van de functie van de P-glycoproteïnetransporter bij de bloed-hersenbarrière

P-glycoproteïne (P-gp) is een efflux transporter en is onder andere gelokaliseerd in de bloed-hersenbarrière (BHB). De belangrijkste functie van P-gp … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Comments Off on Monitoring van de functie van de P-glycoproteïnetransporter bij de bloed-hersenbarrière

Q. Cai: Nieuwe benaderingen om voedings- en niergezondheidsrisico’s te beoordelen

​ ​Chronische nierschade is wereldwijd een bedreiging van de volksgezondheid. Uiteindelijk leidt chronische nierschade tot nierfalen en is het een … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Comments Off on Q. Cai: Nieuwe benaderingen om voedings- en niergezondheidsrisico’s te beoordelen

Dagboekmetingen als klinisch hulpmiddel in de psychiatrie: beloften, valkuilen en mogelijkheden

In dit proefschrift onderzocht Bos het nut van dagboekmetingen als hulpmiddel voor het personaliseren van psychiatrische zorg. Middels … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Comments Off on Dagboekmetingen als klinisch hulpmiddel in de psychiatrie: beloften, valkuilen en mogelijkheden

V. van Suylen: Faciliteren van de verbetering en vergroting van de donorpool bij cardiothoracale transplantatie

Hart- en longtransplantaties zijn inmiddels beproefde behandelmogelijkheden voor geselecteerde patiënten die lijden aan hart- of longfalen waarbij … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Comments Off on V. van Suylen: Faciliteren van de verbetering en vergroting van de donorpool bij cardiothoracale transplantatie

M. Heuker: Op bacteriën gerichte beeldvorming van infecties – op weg naar een snellere diagnose van bacteriële infectie

​​Bacteriële infecties vormen een veelvoorkomende en grote bedreiging voor de gezondheid van de mens. Ze zijn verantwoordelijk voor ernstige … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Comments Off on M. Heuker: Op bacteriën gerichte beeldvorming van infecties – op weg naar een snellere diagnose van bacteriële infectie

De extracellulaire matrix als aanjager van fibroblastveroudering en verstoord epitheelherstel bij idiopathische pulmonale fibrose

Idiopathische pulmonale fibrose (IPF) is een progressieve en fatale longziekte met een gemiddelde overleving van 3-5 jaar na diagnose. IPF wordt … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Comments Off on De extracellulaire matrix als aanjager van fibroblastveroudering en verstoord epitheelherstel bij idiopathische pulmonale fibrose