Tag Archives: promotions

Giftige effecten van zware metalen op het immuunsysteem

​Het produceren van elektronisch afval (e-waste) is een steeds groter wordend probleem, aangezien tijdens dit proces gevaarlijke chemicaliën … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Leave a comment

Suggesties voor de verbetering van communicatie tussen patiënten met kanker, huisartsen en medisch specialisten

​In haar proefschrift beschrijft Stegmann de communicatie tussen patiënten met kanker, huisartsen en medisch specialisten. Dit gebeurt aan de hand … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Leave a comment

Vermindering van de morbiditeit en verbetering van behandelingsresultaten op de lange termijn bij patiënten met zeldzame maligniteiten

​Zeldzame maligniteiten vormen ongeveer een kwart van alle kankersoorten. De prognose van patiënten met dergelijke tumoren hangt af van het zeldzame … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Leave a comment

Echografie nieuwe diagnosemethode voor patiënten met het primaire syndroom van Sjögren

​Het primaire syndroom van Sjögren is een chronische auto-immuunziekte, waarbij de patiënten droge ogen en een droge mond krijgen door ontstekingen … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Leave a comment

Aandoeningen in bilirubine en lipide metabolisme – modellen en mogelijke interventie

​Bij veel chronische metabole ziekten zoals diabetes type 2, dyslipidemie en hart- en vaatziekten speelt de regulatie van het metabolisme door … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Leave a comment

Stabiliteit van solitaire tandvervanging onderzocht

Voor patiënten is het vervelend als een voortand in de zogenoemde esthetische regio kapot gaat of beschadigd raakt. Dit beïnvloedt namelijk hun … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Leave a comment

Greg Hugenholtz: Hoe trombose de progressie van lever- en longaandoeningen stimuleert

Leverziekten kunnen acuut of chronisch verlopen en kunnen gepaard gaan met ernstig functieverlies van de lever. Uiteindelijk kan de leverfunctie … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Leave a comment

Allard Olthof: Kwaliteitsverbetering in radiologierapportage door beeldvormende informatica en machine learning

​Olthof had als doel van zijn proefschrift de toepassing van informatica en kunstmatige intelligentie (AI) te onderzoeken om de kwaliteit van … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Leave a comment

Wei Peng: Combinatie van fotodynamische therapie en fotochemische internalisatie in de behandeling van hoofd-hals tumoren

​​Fotodynamische therapie (PDT) is een minimaal invasieve kankerbehandeling, die onder andere wordt gebruikt bij patiënten met hoofd- of halskanker. … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Leave a comment

Regionale diversiteit in oligodendrocyt-voorlopercellen

​ Multiple sclerose (MS) is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel waarbij myeline, de isolatielaag rondom zenuwceluitlopers, … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Leave a comment

Evolutie van karyotype landschappen bij kanker

​​De samenstelling van chromosomen heet het karyotype. Cellen met een afwijkend karyotype worden aneuploïd genoemd en door het onjuiste aantal … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Leave a comment

Factoren die gebruik van gezondheidszorg in Pakistan beïnvloeden

Moedersterfte is een van de grootste gezondheidsproblemen in lage inkomenslanden. Ook in Pakistan is de moedersterfte hoog en gaat de daling … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Leave a comment

Mogelijke behandelingen voor patiënten met hartfalen en een mild gereduceerde ejectiefractie

Hartfalen is een veelvoorkomende aandoening waarbij het hart minder goed pompt. Om hartfalen vast te stellen maken artsen vaak een echocardiogram, … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Leave a comment

Biologische interacties bij depressie: inzichten uit preklinische studies

​​Depressie is een psychische stoornis die wordt beschouwd als een belangrijke wereldwijde gezondheidslast. “Majeure depressie” (MD) wordt beschouwd … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Leave a comment

Zwangerschapscomplicaties: gezondheidseconomie van screening en preventie

​​​​Zwangerschap kan de spannendste, maar ook de zwaarste tijd in het leven van een vrouw zijn. Tijdens de zwangerschap zijn vrouwen ook het meest … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Leave a comment

Ontwikkeling van FLIPPER-body probe om eiwitten in beeld te brengen

​Marit de Beer: Development and application of protein-based probes for correlative microscopy Het menselijk lichaam bestaat uit verschillende … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Leave a comment

Inzet van cardiale MRI bij diagnose van hart- en vaatziekten.

​Randy van Dijk: Myocardial magnetic resonance imaging in the characterization of chronic coronary syndromes Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd nog … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Leave a comment

Lichamelijke activiteit en functioneel herstel bij depressie op latere leeftijd

​Sanne Wassink-Vossen: Physical activity and functional recovery in late-life depression Met de toenemende vergrijzing is depressie op latere … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Leave a comment

Het complexe leven van MTOR

​Ulrike Rehbein : The complex life of MTOR De serine/ threonine kinase mechanistic target of rapamycin (MTOR) vertaalt informatie van … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Leave a comment

Het beloop van angststoornissen op de lange termijn

​Ans Hovenkamp-Hermelink : The long-term course of anxiety disorders, An epidemiological perspective Angststoornissen komen veel voor en zorgen voor … Continue reading

Posted in Events | Tagged , | Leave a comment