Eerste Hulp Ter Plaatse-ritten en Spoedzorg. Eindrapportage van een onderzoek naar oorzaken van de stijging van het aantal Eerste Hulp Ter Plaatse-ritten en het toegenomen beroep op de spoedzorg

In meerdere Westers georiënteerde landen is de vraag naar spoedzorg de afgelopen jaren spectaculair toegenomen en bestaat de verwachting dat deze toename zich ook de komende eeuw zal voortzetten. Ook in de regio Drenthe is een groei van het beroep op de spoedzorg waarneembaar. In dat kader hebben UMCG Ambulancezorg, de organisatie die het ambulancevervoer in de provincie Drenthe verzorgt, en de Centrale Huisartsendienst Drenthe de afdeling Toegepast Gezondheids Onderzoek (TGO) van het Universitair Medisch Centrum Groningen benaderd met de vraag om de bestaande problematiek door het uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek in kaart te brengen. Aan dit verzoek lag niet alleen de gesignaleerde toename van de spoedzorg ten grondslag, maar tevens het vermoeden dat er zich een overlap voordoet in het soort problematiek van patiënten die in Drenthe spoedeisende medische hulp van de ambulancedienst enerzijds en van de huisartsenpost anderzijds betrekken. Een dergelijke overlap ligt niet in de lijn der verwachting indien de triages van beide instellingen goed op elkaar aansluiten en aanvullend zijn. Onduidelijk is waaraan deze overlap toegeschreven kan worden. Sluiten de triages van beide instellingen inhoudelijk niet goed op elkaar aan, zodat eenzelfde patiënt in theorie voor beide typen zorg in aanmerking zou kunnen komen? Worden er wellicht verkeerde hulpverleners gestuurd? Of zijn er andere oorzaken die hieraan te grondslag liggen?

Toegepast Gezondheids Onderzoek (TGO – UMCG) in samenwerking met de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.