Intieme relaties & Fibromyalgie

In dit onderzoek staan de volgende onderzoeksvragen centraal:

• In hoeverre worden de mate van overbescherming en beschermend bufferen door de partner beïnvloed door de door de partner waargenomen functionele beperkingen bij de patiënt?
• De tevredenheid met de relatie en de gehanteerde copingstijl?

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.