Tinnitus en arbeid. Een onderzoek naar de invloed van stressoren op tinnitus en de mogelijkheid tot werken

Het al dan niet kunnen werken heeft te maken met stressoren die de tinnitus en/of de mogelijkheid tot werken negatief beïnvloeden. Welke stressoren van invloed zijn is in opdracht van de commissie Tinnitus en Hyperacusis van de Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden (NVVS) door de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid van het Universitair Medisch Centrum Groningen onderzocht. In dit onderzoek participeerden ruim 300 patiënten met tinnitus. Zij hebben een vragenlijst ingevuld. In deze lijst werd naast welke factoren invloed hebben op tinnitus en werk ook gevraagd naar de gevolgen voor de kwaliteit van leven . De uitkomsten van dit onderzoek en de conclusies worden hieronder beschreven .

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.