Category Archives: Tijdschr Gerontol Geriatr

[Factors influencing the referral of nursing home patients to the hospital].

Related Articles
[Factors influencing the referral of nursing home patients to the hospital].
Tijdschr Gerontol Geriatr. 2018 Sep 10;:
Authors: Huls M, Pouw MA, Nieuwenhuizen N, van Munster BC, de Rooij SE
A… Continue reading

Posted in Tijdschr Gerontol Geriatr | Tagged | Leave a comment

Retirees’ well-being: the impact of involuntary retirement and bridge employment.

Related Articles

Retirees’ well-being: the impact of involuntary retirement and bridge employment.

Tijdschr Gerontol Geriatr. 2014 Oct 16;

Authors: Dingemans E, Henkens K

Abstract
SAMENVATTING: Pensionering wordt steeds meer gezien als een proces waarin ouderen ook na (vervroegde) uittreding nog actief kunnen worden op de arbeidsmarkt in zogenoemde doorstartbanen. In het hier gepresenteerde onderzoek is nagegaan wat de consequenties van dit doorstarten zijn voor hoe gepensioneerden hun leven ervaren. De verwachting was dat de invloed van doorstarten op het welbevinden afhangt van de vrijwilligheid van het uittredeproces. Bovendien werden verschillen in welbevinden verwacht voor de verschillende motieven om door te starten na uittreden. De gegevens zijn ontleend aan paneldata voor Nederlandse oudere werknemers. De resultaten van de conditionele veranderingsmodellen laten zien dat een onvrijwillige beëindiging van de carrière samenhangt met een afname in welbevinden ten opzichte van vrijwillig gepensioneerden. Doorstarten blijkt echter dit negatieve effect te kunnen compenseren. De resultaten bevestigen ook dat ouderen die graag door wilden starten na pensioen maar niet succesvol bleken in het vinden van werk, een afname in het welbevinden rapporteerden. Verder blijkt doorstarten om financiële redenen negatief te zijn voor het welbevinden, terwijl mensen die om intrinsieke redenen doorwerken een toename in welbevinden ervaren. De bevindingen van dit onderzoek dragen bij aan de kennis over hoe verschillende pensioentransities het leven na pensioen beïnvloeden. Dit artikel is een inkorting en bewerking van het artikel: Dingemans, E., & Henkens, K. Involuntary retirement, bridge employment, and satisfaction with life: A longitudinal investigation. Journal of Organizational Behavior 2014; 35(4), 575-591. DOI: 10.1002/job.1914 .

PMID: 25319373 [PubMed – as supplied by publisher]

Continue reading

Posted in Tijdschr Gerontol Geriatr | Leave a comment

SamenOud, een model voor ge├»ntegreerde ouderenzorg: studieprotocol van een gerandomiseerde studie naar de effectiviteit betreffende pati├źntuitkomsten, kwaliteit van zorg, zorggebruik en kosten.

Related Articles

SamenOud, een model voor geïntegreerde ouderenzorg: studieprotocol van een gerandomiseerde studie naar de effectiviteit betreffende patiëntuitkomsten, kwaliteit van zorg,…

Continue reading

Posted in Tijdschr Gerontol Geriatr | Tagged | Leave a comment

[Loneliness and self-management abilities in the visually impaired elderly].

Related Articles

[Loneliness and self-management abilities in the visually impaired elderly].

Tijdschr Gerontol Geriatr. 2013 Jun;44(3):132-42

Authors: Alma MA, Van der…

Continue reading

Posted in Tijdschr Gerontol Geriatr | Tagged | Leave a comment

[Benzodiazepin addiction: a silent addiction among older people].

Related Articles

[Benzodiazepin addiction: a silent addiction among older people].

Tijdschr Gerontol Geriatr. 2012 Jun;43(3):137-47

Authors: Oude Voshaar RC

Continue reading

Posted in Tijdschr Gerontol Geriatr | Tagged | Leave a comment